แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ข้อสอบใหม่อัปเดตล่าสุด 2564 !

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ยากไหม?

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ถือเป็นประตูด่านแรกของน้องๆหลายคน ที่อยากจะสอบเป็น นายสิบตำรวจสายอำนวยการ 

แต่ยังไม่รู้ว่าจุดไหนออกข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ! ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจุดไหนออกบ่อย! หรือเกณฑ์ไหนที่เอาทดสอบ เพื่อให้คนที่สอบติด! 

วันนี้พี่บัส จะมาบอกทั้งวิธีการเตรียมตัว และ แจกแนวข้อสอบข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการให้น้องฝึกทำกันแบบฟรีๆนะครับ

โดยพี่บัสจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

1. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ออกอะไรบ้าง?

2. ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ มีเกณฑ์ที่ใช้วัด ไม่รู้ไม่ได้?

3. ตัวอย่างข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ พร้อมเฉลยฟรี ตัวเต็ม!

ตารางข้อสอบนายสิบตำรวจ
ตารางข้อสอบนายสิบตำรวจ

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะมีทั้งหมด 6 วิชาหลัก โดยมีคะแนนรวม 150 คะแนน ใช้เวลาทำ 3 ชั่วโมง ได้แก่

1.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.1 ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น

1.2 คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา ความสามารถทั่วไป

2.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ภาษาไทย 30 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะเน้นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

2.1 หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา ภาษาไทย
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา ภาษาไทย

3.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 35 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ จะกระจายออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

3.1 ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น

3.2 อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น

3.3 Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น

3.4 Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา คอมพิวเตอร์
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา คอมพิวเตอร์

4.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

4.1 Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4.2 Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

4.3 Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น

4.4 Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ในวิชา ภาษาอังกฤษ

5.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 15 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะแบ่งส่วนได้ 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1 สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

5.2 ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

5.3 อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการในวิชา สังคม
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ ในวิชา สังคม

6.ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46  15 ข้อ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะเป็นการเล่นนิยาม และความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานถึงความรับผิดชอบต่างๆ

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46

ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ เกณฑ์ชี้วัดที่ต้องระวัง?

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ จะต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 กลุ่ม

หากไม่ผ่านจะถือว่าสอบตกทันที โดยจะมีการแบ่งออกมาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มที่1 ได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย

2. กลุ่มที่2 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพ.ร.ฎ.46

ดังนั้น น้องที่จะทำข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการจะต้องระวังในการวางแผน และการทำคะแนนเพราะต่อให้วิชาอื่นได้เต็ม แต่ถ้าน้องไม่ผ่าน 60% ในแต่ละกลุ่ม น้องจะสอบตกทันที


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน