แนวข้อสอบนายสิบตํารวจสายปราบปราม ข้อสอบใหม่อัปเดตล่าสุด !

ข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ถือเป็นข้อสอบยอดฮิต ยอดนิยม สำหรับน้องผู้ชาย และน้องผู้หญิงสายบู๊ เพราะสายปราบปรามเป็นสายที่ได้ทำงานในพื้นที่ และพบปะกับประชาชนโดยตรง

ด้วยความที่ข้อสอบตำรวจปราบปรามเป็นยอดนิยมแบบนี้ และเปิดสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้พี่บัส จะมาสรุปแนวข้อสอบตำรวจปราบปรามอัปเดตล่าสุด !!!

น้องสามารถศึกษา และสอบถามจากด้านล่างได้เลยครับ

ข้อสอบตำรวจปราบปราม ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม จะออกอยู่ทั้งหมด 6 วิชาหลักเท่านั้น โดย ไม่ต้องมีเกณฑ์กำหนดผ่าน 60% เหมือนสายอำนวยการด้วย

น้องสามารถดูข้อมูลการสอบของสายอำนวยการได้ที่  >>> แนวข้อสอบนายสิบตํารวจสายอำนวยการ

ในส่วนของรูปแบบข้อสอบตำรวจปราบปราม คือ 150 ข้อ ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ได้แก่

ตาราง ข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม
ตาราง ข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม

1.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

1.1 ความถนัด เช่น เลขอนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น

1.2 คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม วิชา ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม วิชา ความสามารถทั่วไป

2.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา ภาษาไทย 25 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะแบ่งกลุ่มออกมาเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

2.1 หลักภาษา เช่น พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย คำราชาศัพท์ เป็นต้น

2.2 การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ การใช้คำถูกต้อง กลอน เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาภาษาไทย
ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา ภาษาไทย

3.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 25 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะแบ่งออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

3.1 ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ การแบ่งยุค เป็นต้น

3.2 อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย เป็นต้น

3.3 Microsoft office เช่น การใช้งาน ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น

3.4 Social Media เช่น การใช้งาน จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

4.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะกระจายออกมาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่

4.1 Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4.2 Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

4.3 Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น

4.4 Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา ภาษาอังกฤษ

5.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 20 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะเน้น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1 สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

5.2 ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

5.3 อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน
ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน 

6.ข้อสอบตำรวจปราบปราม วิชา กฎหมายที่ประชาชนควรรู้  20 ข้อ

ข้อสอบตำรวจปราบปรามจะแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

6.1 นิยาม เช่น ความรู้กฎหมายเบื้องต้น รัฐธรรมนูญ เป็นต้น

6.2 กฎหมายอาญา / กฎหมายแพ่ง เช่น ประเภทศาสนา หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

6.3 กฎหมายในชีวิตประจำวัน เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย บัตรประชาชนเป็นต้น

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46
ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46

ข้อสอบตำรวจปราบปราม เกณฑ์ชี้วัดที่ต้องระวัง?

พี่บัส มีข่าวดีคือ ข้อสอบตำรวจปราบปราม ไม่ต้องผ่านเกณฑ์60% ก็สามารถสอบติดได้ ไม่เหมือนข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ 

ดังนั้น พี่บัสจะเน้นน้องอยู่เสมอว่า น้องที่รู้แนวข้อสอบตำรวจปราบปราม คือ คนที่ได้เปรียบมาก เพราะข้อสอบตำรวจปราบปราม จะออกวนไปวนมา 


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน