แนวข้อสอบตำรวจ

แนวข้อสอบตำรวจต้องเก็งวิชาอะไร

ความใฝ่ฝันหนึ่งของความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสำเร็จของชีวิต หากทำได้ย่อมทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก ดังนั้นการที่จะตั้งใจลงมือทำเพื่อเดินตามความฝันนั้นไม่ยากเลย การอดทนตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเตรียมตัวเข้าสอบตำรวจ เน้นเฉพาะแนวข้อสอบอันเป็นคีย์ลัดสอบเข้าตำรวจนั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกแน่นอนว่าน้องและครอบครัวย่อมเกิดความภูมิใจ ด้วยเกรียรติและศักดิ์ศรีแห่งการได้เป็นข้าราชการตำรวจรวมทั้งสวัสดิการมากมายที่จะได้รับในอนาคต จึงไม่แปลกเลยที่การสอบแข่งขันเพื่อสอบตำรวจนั้นย่อมมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนไม่น้อย ดังนั้นพี่เลยได้จัดเตรียมคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อให้น้องติวเข้ม สรุปแน่นในการสอบครับ

ในการสอบนายสิบตำรวจนั้นหมวดหมู่วิชาที่ต้องเตรียมตัว มีดังนี้

1. ความสามารถทั่วไป

ในหมวดนี้น้องจะต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีชั้นเชิง ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการและเหตุผลให้ทันเหตุบ้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจต่างๆ หมายความว่าในหมวดนี้นั้นจะประกอบไปด้วย
• คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน การแก้สมมการ ตรรกศาสตร์ บัญญัติไตรยางศ์
• สถิติ ร้อยละ ความถี่ การคำนวนต่างๆ
• การวิเคราะห์อย่างมีหลักการ
• การคิดอย่างมีเหตุและผล

2. วิชาภาษาไทย

ในหมวดนี้น้องจะต้องทำความเข้าใจอย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างถูกหลักภาษาไทย ทั้งทางด่าน
• การสรุปใจความสำคัญ
• การสื่อสาร การเขีน การอ่าน
• การวิเคราะห์ใจความ เข้าใจความหมาย
• สำนวน โวหาร
• การเขียนในรูปแบบต่างๆ

3. วิชาภาษาอังกฤษ

• หลักการสื่อสาร (Conversation)
• การจับใจความ (Reading)
• โครงสร้างประโยค คำเชื่อม การสร้างรูปประโยค (Structure)
• หลักไวยากรณ์ (Gramma)
• คำศัพท์ (Vocabulary)

4. วิชาสังคม จริยธรรม ความรู้ทั่วไป

• หลักธรรม จรรยาบรรณ
• หลักธรรมาภิบาล
• ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5. วิชากฎหมายเบื้องต้น

• กฎหมายในชีวิตประจำวัน
• กฎหมายบ้านเมือง

6. ความถนัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) เบื้องต้น

• การใช้งานคอมพิวเตอร์
• ระบบเครือข่าย
• โปรแกรม Microsoft Office และ Social Media (สำหรับสายอำนวยการ)

เทคนิคการเตรียมตัวสอบตำรวจให้สอบได้

1. อ่านหนังสือ ทบทวนเมื่อเราอยากอ่านจะช่วยการจดจำได้ดีกว่า
2. อ่านให้ตรงประเด็น เก็งให้โดน
3. จัดตารางการทบทวนหลักสูตร เนื้อหาในแต่ละวัน
4. อ่านเพื่อให้ผ่านตา ทำความเข้าใจในเบื้องต้น
5. อ่านอีกครั้งเพื่อตั้งคำถาม จดบันทึกประเด็นสำคัญ
6. อ่านเพื่อให้จำ คราวนี้จะตอบคำถามในข้อสงสัยได้แล้ว
7. ทดลองทำข้อสอบ
8. ติวเข้มเพื่อเตรียมตัว รับฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์

การทำข้อสอบให้ผ่านนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับ อย่าเพิ่งกังวลไป พี่มีแนวข้อสอบที่จะช่วยโฟกัสให้ตรงประเด็นใช้เวลาไม่นานในการทบทวนแต่ได้ความรู้อย่างตรงเป้าครับ พี่ๆ ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนผ่านการสอบตำรวจ ได้เป็นนายสิบตำรวจ นายสิบตำรวจหญิงอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกคนครับ

หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!


ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน