อยากเป็นตำรวจต้องเรียนจบอะไร ?

จบม. 3 สมัครได้ไหม จบปวช. สมัครได้ไหม แล้วเรียนจบปริญญาตรีล่ะ สามารถสมัครสอบตำรวจได้หรือไม่ วันนี้พี่มาไขข้อสงสัยสำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจแล้วมีคำถาม อยากรู้ว่าการเป็นตำรวจนั้นจะต้องเรียนจบอะไร

เรียนจบอะไรถึงจะได้เป็นตำรวจ

ไม่ว่าน้องจะมีวุฒิการศึกษาอะไร ก็สามารถสมัครสอบเป็นตำรวจได้ตามความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจกันเลยทีเดียว แต่ต้องอย่าลืมว่า ข้าราชการตำรวจนั้นจะมีลำดับขั้นตามหน้าที่ ตำแหน่ง ความรับผิดชอบที่ต่างกันออกไป ในส่วนนี้น้องสามารถพิจารณาได้เลยว่า อยากจะใช้วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือไม่ หรืออยากจะศึกษาเล่าเรียน เริ่มจากการเข้าศึกษาหลักสูตรนายร้อยก่อน หรือต้องการใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสมัครสอบเพื่อเป็นนายสิบตำรวจ

พี่แนะนำเป็นคีย์ลัดสอบเข้าตำรวจ ในการสรุปเข้มหลักสูตรนายสิบตำรวจไว้ที่นี่แล้ว น้องสามารถสืบค้นบทความต่างๆ เพื่อศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือต้องการทำคีย์ลัดให้ตรงประเด็นถึงแนวข้อสอบการสอบนายสิบตำรวจ ก็สามารถทักทายมาสอบถามพูดคุยกับพี่ๆ ได้เช่นเดียวกัน

เริ่มต้นจากอยากเป็นตำรวจ อยากเริ่มเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

บอกเลยว่าการเป็นตำรวจนั้นไม่จำกัดเพศครับ เพียงแค่มีระดับความรู้ มีความสามารถและร่างกายสมบูรณ์พร้อม ก็สามารถเป็นตำรวจได้

คณะที่เหมาะสมกับน้องที่อยากเป็นตำรวจ

1. คณะรัฐศาสตร์/คณะนิติศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องต้องการเป็นนายร้อยตำรวจในสังกัดการป้องกันอาชญากรรม สืบสวนสอบสวน สายงานยุติธรรมและความปลอดภัย เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

2. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : เหมาะมากหากน้องมีความสนใจอยากเป็นตำรวจในสายงานวางแผน บริหาร ป้องกันปราบปราม เป็นต้น จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อเข้ารับราชการครบ 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนนายน้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

3. คณะวิทยาศาสตร์/เคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายงานพิสูจน์หลักฐาน จะได้รับยศ ร้อยตำรวจตรี

4. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายบัญชี ไม่ว่าจะด้านอำนวยการ ธุรการและอื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับงานด้านบัญชีในสำนักงานตำรวจนั่นเอง

5. คณะดุริยางค์/ดนตรี เหมาะมากสำหรับน้องที่อยากเป็นตำรวจสายกองดุริยางค์ จะได้รับยศ สิบตำรวจตรี เมื่อรับราชการครบ 1 ปี จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปริญญาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรให้น้องๆ เข้าไปศึกษาและได้วุฒิการศึกษาที่พร้อมจะออกไปทำงาน สอบเข้าการเป็นตำรวจได้เลย อย่างเช่น

ระดับปริญญาตรี
• มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (สาขาบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
• มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (สาชาวิชาการบริหารงานตำรวจ)

ระดับปริญญาโท
• มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม)
• มหาวิทยาลัยบูรพา (สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม)

ระดับปริญญาเอก
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาการบริหารงานยุติธรรม)
• นอกจากนี้หากน้องจบการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

สอบเข้าศึกษาต่อตำรวจโดยใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ส่วนตำรวจน้ำ หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบมีดังนี้
1. อายุ 17-20 ปี
2. เพศชาย
3. จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับยศ สิบตำรวจตรี และบรรจุเข้าทำงานในส่วนงานตำรวจน้ำ สำนักตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้เมื่อรับราชการครบระยะเวลา 1 ปี สามารถสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

2. สอบเป็นนายร้อยตำรวจหญิง หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบมีดังนี้
1. อายุ 16-21 ปี
2. เพศหญิง
3. จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และได้รับยศร้อยตำรวจหญิง พร้อมบรรจุเข้าทำงานในส่วนงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. สอบเข้านายสิบตำรวจ หลักสูตร 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบมีดังนี้
1. อายุ 18-27 ปี
2. โสด
3. เพศหญิง มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร เป็นต้นไป
4. เพศชาย ผู้อยากเป็นตำรวจสายปราบปราม จะต้องมีความสูง 160 เซนติเมตร เป็นต้นไป
5. จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การเปิดรับสมัครสอบนั้นขึ้นอยู่กับงบประมาณ และความประสงค์จะเปิดรับในแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับยศ สิบตำรวจตรี และมีโอกาสสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (อายุต้องไม่เกิน 25 ปี)

4. สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (ผู้ช่วยพยาบาล) หลักสูตร 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบมีดังนี้
1. อายุ 16-45 ปี
2. เพศหญิง มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร เป็นต้นไป หนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
3. เพศชาย ผู้อยากเป็นตำรวจสายปราบปราม จะต้องมีความสูง 160 เซนติเมตร เป็นต้นไป รอบอกไม่ต่ำกว่า 77 เซนติเมตร
4. จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในระดับต่อไป
หากมีตำแหน่งว่างจึงจะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลในสังกัด

5. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบมีดังนี้
1. อายุ 16-25 ปี
2. เพศหญิง มีความสูงตั้งแต่ 155 เซนติเมตร เป็นต้นไป หนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
3. จบการศึกษาระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทย์ – คณิต
4. ใช้คะแนน O-Net | GAT/PAT

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถนำไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในระดับต่อไป หากมีตำแหน่งว่างจึงจะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ

สอบเข้าศึกษาต่อตำรวจโดยใช้วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. โรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ เปิดหลักสูตรให้น้องๆ ที่อยากเป็นตำรวจได้ทำการสอบเข้าเพื่อทำตามความฝันได้ โดยใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรใช้เวลา 2 ปีและจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยไม่ต้องสอบเข้าได้อีกด้วย และเมื่อจบการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว ยังจะได้บรรจุเข้าทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลย

2. โรงเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจน้ำ เปิดหลักสูตรให้น้องๆ ที่อยากเป็นตำรวจได้ทำการสอบเข้าเพื่อทำตามความฝันได้ โดยใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรใช้เวลา 2 ปีและจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต

เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่โรงเรียนนายเรือ โดยไม่ต้องสอบเข้าได้อีกด้วย และเมื่อจบการศึกษาในโรงเรียนนายเรือแล้ว ยังจะได้บรรจุเข้าทำงานในส่วนงานกองตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในยศร้อยตำรวจตรี

การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 2 ที่นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุ 16-18 ปี
2. เพศชาย
3. จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)

เห็นแบบนี้แล้วพอจะเข้าใจและมีทางเลือกให้ตัวเองกันได้แล้วใช่ไม๊ครับ แน่นอนว่าเมื่อน้องๆ รู้แนวทางว่าตัวเองอยากเป็นตำรวจแบบไหน อยากสอบนายสิบตำรวจ อยากเป็นนายสิบตำรวจหญิง ในสังกัดใด น้องสามารถเลือกคณะ การเรียน การสอบเข้าได้ตำรวจได้จากข้อมูลเหล่านี้ และหากน้องต้องการคีย์ลัดการสอบตำรวจ สามารถติดต่อสอบถามพี่และทีมงานมาได้ตลอดครับ พี่ได้จัดเตรียมสรุปเข้ม หลักสูตรนายสิบตำรวจไว้มากมายครับ

หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

 

 

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน