อยากสอบตำรวจ ต้องเก่งวิชาอะไร

“เรียนม.ปลายยังต้องมีการแบ่งสาย ชอบวิทย์-คณิต ก็ให้ไปสายวิทย์ ชอบภาษาก็ให้ไปสายศิลป์ แล้วถ้าอยากเป็นตำรวจ อยากสอบตำรวจควรเลือกเรียนสายไหนถึงจะรู้ว่าหลักสูตรนายสิบตำรวจเขาต้องเก่งวิชาอะไร เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบตำรวจได้ไม่พลาด เพราะความฝันอาจทำตามได้ไม่บ่อยครั้ง ยิ่งเก่ง ยิ่งพร้อม พี่เชื่อว่าน้องจะพิชิตมันได้ในครั้งเดียว”
 

สอบตำรวจสามารถใช้วุฒิการศึกษาอะไรได้บ้าง

การสมัครสอบตำรวจน้องสามารถใช้วุฒิการศึกษาตั้งแต่

 • • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
 • • มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
 • • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค (ปวท.)
 • • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
 • • อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ซึ่งหากน้องผ่านการทดสอบการตำรวจ วุฒิการศึกษาเหล่านี้จะนับเป็นลำดับขั้น ยศ ที่น้องจะได้รับนั่นเอง

สอบตำรวจต้องเก่งวิชาอะไร

ตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือมาน้องต้องคุณเคยกับวิชาสามัญ อย่าง

 • • วิชาคณิตศาสตร์
 • • วิชาภาษาไทย
 • • วิชาภาษาอังกฤษ
 • • วิชาสังคมศึกษา
 • • วิชาฟิสิกส์
 • • วิชาเคมี
 • • วิชาชีวิทยา

ซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่จะต้องศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงการศึกษาธิการ นับเป็นข้อดีที่จะเป็นบันไดขั้นแรกสู่การสอบเข้าตำรวจ สำหรับน้องที่ไม่เก่งวิชาเหล่านี้ทุกวิชาก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะในการสอบนายสิบตำรวจและนายสิบตำรวจหญิงนั้นน้องจะต้องผ่านข้อสอบ อันมีวิชาที่ต้องสอบดังนี้

 

วิชาที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ (อัปเดตล่าสุด)

วิชาที่ใช้สอบ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) อำนวยการ (อก.) ปราบปราม (ปป.ชาย) ปราบปราม (ปป.หญิง) ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 35 ข้อ 30 ข้อ 40 ข้อ 30 ข้อ 15 ข้อ
ภาษาไทย 25 ข้อ 30 ข้อ 20 ข้อ 25 ข้อ 15 ข้อ
ผ่าน 60% 36 ข้อ 36 ข้อ 36 ข้อ ไม่บังคับ 18 ข้อ
คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 30 ข้อ 35 ข้อ 25 ข้อ 25 ข้อ 10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ 35 ข้อ 25 ข้อ 25 ข้อ 30 ข้อ 15 ข้อ
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม อาเซียน 25 ข้อ 15 ข้อ 25 ข้อ 20 ข้อ 20 ข้อ
พ.ร.ฏ.46 15 ข้อ 15 ข้อ
กฎหมาย 20 ข้อ
พ.ร.บ. คนเข้าเมือง กฎกระทรวงและระเบียบที่เกียวข้อง 50 ข้อ
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 15 ข้อ
พรบ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 10 ข้อ
ผ่าน 60% 54 ข้อ 54 ข้อ 54 ข้อ ไม่บังคับ 72 ข้อ
รวม 150 ข้อ 150 ข้อ 150 ข้อ 150 ข้อ 150 ข้อ

 

จะเห็นไม๊ว่า มีวิชาสามัญเพียงไม่กี่วิชาที่ต้องเตรียมความพร้อม ในความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเรื่องของความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้าน พ.ร.ฏ46 ความรู้ด้าน พรบ. ตำรวจแห่งชาต ฯลฯ

พี่ได้รวบรวมแนวข้อสอบรายชื่อวิชาต่างๆ เพื่อให้น้องเห็นว่าจะมีต้องผ่านวิชาอะไรจำนวนกี่ข้อเพื่อให้น้องเก็งข้อสอบได้อย่างสบายใจ ในแต่ละแขนงอาชีพของการเป็นตำรวจ การเลือกอ่านเฉพาะวิชาเป็นคีย์ลัดสอบเข้าตำรวจอย่างหนึ่งที่จะไม่ต้องเสียเวลามากไปกับการอ่านเรื่องต่างๆ มากมาย จนทำให้เกิดความสับสนและใช้เวลาโดยไม่เกิดประโยชน์

ทางพี่ได้เตรียมคอร์สสอนออนไลน์สำหรับหลักสูตรนายสิบตำรวจ ที่เป็นการสรุปเข้มเนื้อหา ให้น้องได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมทางวิชาการและมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย

ข้อสอบจะออกอะไรนั้น เพื่อให้โฟกัสได้ถูกประเด็นตรงเป้าหมายพี่ได้สรุปเข้มไว้ในคอร์สออนไลน์ และแนวข้อสอบสอบนายสิบตำรวจที่น้องสามารถดาวน์โหลดข้อสอบฟรี


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

 

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน