นายสิบตำรวจสายปราบปราม

นายสิบตำรวจสายปราบปรามมีหน้าที่ทำอะไร อยากเป็นต้องเตรียมตัวยังไง

ความใฝ่ฝันของคนอยากเป็นตำรวจ อีกหนึ่งบทบาทในสายอาชีพตำรวจที่น่าสนใจนั่นก็คือนายสิบตำรวจสายปราบปราม แน่นอนว่ามีการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทุกปี ทำให้น้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันสามารถมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่เพื่อเป็นตำรวจสายปราบปราม นอกจากความรู้ด้านวิชาการ ความพร้อมด้านร่างกายแล้ว น้องที่อยากเป็นตำรวจก็จำเป็นต้องรู้ด้วยว่า แท้จริงแล้วนั้นนายสิบตำรวจสายปราบปรามมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้างนั่นเอง

นายสิบตำรวจสายปราบปรามทำหน้าที่อะไร

นายสิบตำรวจ หรือตำรวจชั้นประทวนนั้นมีการเปิดให้สอบแข่งขันทุกปีโดยสามารถสมัครสอบได้ด้วยการยื่นวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้ยังไม่จำกัดเพศ ไม่ว่าน้องจะเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้รับโอกาสอย่างทัดเทียมกัน โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของการสอบตำรวจสายปราบปรามได้ที่นี่

หน้าที่หลักของนายสิบตำรวจสายปราบปรามนั้น จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบและดูแลผู้กระทำความผิด รักษาความปลอดภัยของประชาชน สังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ โดยประจำการที่กองบังคับการตำรวจนครบาลหรือตำรวจภูธรประจำจังหวัด ทั้งนี้แล้วแต่ว่าน้องจะได้เลือกในพื้นที่ใด และสามารถโยกย้ายพื้นที่ได้ตามระเบียบการ ในส่วนนี้พี่จะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจสายปราบปราม มีดังนี้

1. ดูแล ตรวจท้องที่ในพื้นที่
2. ระงับเหตุรุนแรง หากมีผู้กระทำความผิด
3. จับกุมผู้กระทำความผิด
4. ดูแลพยาน และสถานที่เกิดเหตุ
5. ตรวจค้นบุคคลและสถานที่ที่เกิดเหตุ
6. รับเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกประจำวัน ควบคุมผู้ต้องหา ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ
7. ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีอุบัติเหตุ
8. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ก่อประโยชน์แก่ประชาชน

โดยหน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้จะถูกแบ่งย่อยตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่สายตรวจ : จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ สังเกตการณ์ความผิดปกติ เข้าตรวจสอบเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือพนักงนสอบสวน

หน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานีตำรวจ : ควบคุมผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหา ดูแลอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ต้องขัง สังเกตการณ์เยี่ยมผู้ต้องหา นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล

หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : รับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเหตุแก่พนักงานสอบสวน ให้คำแนะนำประชาชน

หน้าที่พนักงานวิทยุ : รับ ส่งข้อมูล ประสานงานและดูแลรักษาเครื่องรับส่งอุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวขข้อง

ความรับผิดชอบนั้นจะถูกกำหนดอย่างเป็นหมวดหมู่แบบแผนเพื่อการควบคุมดูแลและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเอง นอกจากนี้นั้นในส่วนงานของสถานีตำรวจนั้นจึงมีหน้าที่หลัก ความรับผิดชอบของข้าราชการตำรวจสายปราบปรามที่ต้องดูแล อำนวยความสะดวก และปฏิบัติงานอันแบ่งได้เป็น 5 หมวดงานดังนี้

1. ด้านอำนวยการ จะรับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการด้านความมั่นคง อาทิเช่น
• นโยบาย
• การบริหารบุคลากร
• ความมั่นคง
• งานจเรตำรวจ
• การฝึกอบรม
• งบประมาณ การเงิน พัสดุ
• การพลาธิการ
• สรรพวุธ
• เป็นต้น

2. ด้านการปกครองและป้องกัน จะรับผิดชอบในการวางแผน สั่งการ กำกับดูแล ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความสงบสุขภายใต้กฎหมาย อาทิเช่น
• ป้องกันอาชญากรรม
• รักษาความสงบเรียบร้อย
• อำนวยการ สั่งการ ควบคุมดูแล ติดตามผล
• ชุมชนสัมพันธ์
• เป็นต้น

3. ด้านการจราจร จะรับผิดชอบในการดูแล ควบคุม ตรวจสอบด้านจราจรทั้งสิ้น

4. ด้านการสืบสวนปราบปราม รับผิดชอบดูแลวางแผน สั่งการ ควบคุมในงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่การปกครอง

5. ด้านการสืบสวนสอบสวน จะรับผิดชอบในการสืบสวนคดีอาญา การอุธรณ์ ฎีกา เพื่อก่อเกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

ตุลาคม 26, 2021
© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
    0
    ตะกร้าสินค้า
    ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน