อยากเป็นตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ ต้องทำยังไง

อยากเป็นตำรวจ สังกัดกองบินตำรวจ ต้องทำยังไง

สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่บัสมีข้อมูลมาแนะนำให้น้องที่อยากเป็นตำรวจสังกัดกองบินตำรวจ ไม่จำกัดเพศนะรับ น้องผู้หญิงที่อยากเป็นนายสิบตำรวจ หญิง ก็สามารถสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดนี้ได้เช่นเดียวกัน มาครับได้เวลาทำความรู้จัก คุ้นเคย รับทราบประวัติความเป็นมาของตำรวจสังกัดกองบินตำรวจในส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลให้น้องได้ตัดสินใจ และเตรียมความพร้อมในการติวสอบนายสิบตำรวจเพื่อเข้าสมัครรับตำแหน่งในสังกัดนี้ครับ

มีอะไรที่น้องต้องรู้บ้าง พี่บัสขอเริ่มจากประวัติความเป็นมาก่อนเลย

สังกัดกองบินตำรวจนี้ได้เริ่มต้นและมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปีพ.ศ. 2493 โดยสมัยนั้นได้เริ่มนำอากาศยานเข้ามาใช้ในงานราชการตำรวจ เพื่อช่วยเหลือ กำกับดูแลความปลอดภัยต่างๆ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดเป็น “หน่วยบินตำรวจ” เริ่มต้นด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter) จำนวน 1 ลำ

ปี พ.ศ. 2496 ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศลาวนั้นเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของราชอาณาจักรไทย จึงได้มีมติให้จัดตั้ง “กองบัญชาการตรวจรักษาชายแดน (ภาคอีสาน)

ขณะเดียวกันก็จำต้องรักษาดินแดน ปกป้องดูแลป้องกันและปราบปรามโจรจีนคอมมิวนิส์ร่วมกับรัฐบาลของประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยจึงได้จัดเพิ่มอากาศยานมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายอากาศยานที่ตอนนั้นก็จะมีทั้ง Fixed Wing และ Helicopter ครับ โดยตอนนั้น เราก็จะมี

 • Helicopter Model UH 1 B จำนวน 12 ลำ
 • Fixed Wing แบบเซสน่า (Cessna) Model C 180 จำนวน 2 ลำ
 • Fixed Wing แบบเซสน่า (Cessna) Model C 195 จำนวน 1 ลำ
 • Fixed Wing แบบเฟลชเชอร์ (Flasher) จำนวน 1 ลำ

ทีนี้พอเรามีอากาศยานมากยิ่งขึ้น ทำให้แต่เดิมนั้น จอดเก็บไว้กองตำรวจนครบาล วังปารุสกวัน ก็ไม่เพียงพอแล้วครับ ทางกรมตำรวจ จึงได้ขอใช้สถานที่กองทัพอากาศยานดอนเมือง เป็นที่ตั้งหน่วยใหม่ในการดำเนินงานและจอดเก็บอากาศยาน พร้อมทั้งให้ชื่อว่า “กองสื่อสารทางอากาศ”

ปี พ.ศ. 2497 ก็ได้เพิ่มอากาศยานเพื่อให้สอดรับกับความต้องการในการใช้งาน

 • Fixed Wing Model C 47 จำนวน 2 ลำ ใช้ในการขนส่ง
 • Helicopter Model Hiller Model 12 B จำนวน 4 ลำ

ปี พ.ศ. 2498 สั่งอากาศยานเพิ่มขึ้น

 • Helicopter Model S – 55 จำนวน 1 ลำ

ปี พ.ศ. 2501 สั่งอากาศยานเพิ่มขึ้นอีก

 • Fixed Wing Model C-47 จำนวน 2 ลำ

ปี พ.ศ. 2503 เมื่อมีอากาศยานเพิ่มขึ้น

จึงได้จัดตั้ง “หน่วยบินตำรวจน้ำ” ที่กองตำรวจน้ำ ซึ่งการทำงานจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชากับตำรวจตระเวนชายแดน

ปี พ.ศ. 2504 ยกระดับตำรวจตระเวนชายแดน

“กองบัญชาการตำรวจภูธร (ฝ่ายชายแดน” และ “หน่วยบินตำรวจ” ได้ยกฐานะให้เป็น “กองกำกับการบินลำเลียง” (กก.บล,ฝน.ชด.) พร้อมทั้งในปีนี้นั้นก็ได้สั่งซื้ออากาศยานเพิ่ม

 • Fixed Wing แบบเซสน่า (Cessna) Model C 310 F ชนิด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ
 • สหรัฐอเมริกาได้มอบ Helicopter Model S-55 จำนวน 3 ลำ

ในช่วงปีนี้ ด้วยความปฏิบัติการ ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น พร้อมทั้งการใช้อากาศยานให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ จึงได้ยกฐานะกองกำกับการบินลำเลียง เป็น “กองบังคับการ” ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา USOM (A.I.D) และกรมวิเทศสหการ

 • พ.ศ. 2535 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2535 เป็น หน่วยงานระดับกองบังคับการ
 • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2541 อนุมัติรับร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
 • 29 กันยายน 2541 ปฏิรูปกรมตำรวจ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ให้จัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2541 เป็นต้นไป
 • 17 ตุลาคม 2541 กองบินตำรวจได้ขึ้นสายการบังคับบัญชาต่อ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ปี พ.ศ.​ 2547 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้ กองบินตำรวจ ขึ้นตรงต่อ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การปฏิบัติการในสังกัดกองบินตำรวจนั้น ยึดวิสัยทัศน์

“ปฏิบัติการบินอย่างมืออาชีพ เป็นสากลเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสตร์ กษัตริย์และความปลอดภัยของประชาชน”

หน้าที่หลักของตำรวจสังกัดกองบินตำรวจ มีดังนี้

 1. ปฏิบัติการบินเป็นพระราชพาหนะและถวาย ความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จการ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
 2. สนับสนุนอากาศยาน เพื่อปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 3. ปฏิบัติงานร่วมส่วนอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการอื่นๆ ที่ร้องขอรับการสนับสนุน
 4. บำรุงรักษาอากาศยาน ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
 6. ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญกับประเทศและช่วยเหลือ การพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

หน่วยงานในสังกัดกองบินตำรวจ

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • ฝ่ายสนับสนุน
 • กลุ่มงานการบิน
 • กลุ่มงานช่างอากาศยาน
 • กลุ่มงานวิศวกรรมอากาศยาน
 • กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญช่างอากาศยาน

เห็นแบบนี้แล้ว พอจะเลือกได้ ตัดสินใจกันถูกไหมครับ ว่าการสอบตำรวจครั้งนี้อยากทำงานกับสังกัดไหน ถ้ายังเลือกไม่ได้ หรือพอจะมีในใจบ้างแล้ว ก็ถึงเวลาเตรียมพร้อมติวสอบนายสิบตำรวจกันแล้วครับ

พี่บัสเตรียมสรุปเข้มหลักสูตรสอบเข้านายสิบตำรวจให้น้องๆ ที่สามารถเลือกแบบออนไลน์ได้เลย สนใจหลักสูตรฯ ทักทายได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ครับ


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน