สรุปเข้ม! อยากเป็นตำรวจหญิงต้องเตรียมตัวยังไง

สรุปเข้ม! อยากเป็นตำรวจหญิงต้องเตรียมตัวยังไง

เป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นตำรวจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะในสายงานข้าราชการตำรวจนั้นมีหน้าที่มากมายในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัดเพศเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่น้องๆ ผู้หญิงที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจหญิงนั้น

ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านความรู้และร่างกาย เพื่อให้ผ่านการทดสอบ พี่บัสได้รวบรวมคีย์ลัดสอบเข้าตำรวจ เพื่อเป็นการสรุปเข้มให้น้องที่อยากเป็นตำรวจ อยากเป็นนายสิบตำรวจ หญิง ได้ศึกษาและเตรียมความพร้อมกันครับ

 • สำหรับน้องผู้หญิงนั้นที่อยู่ในระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สามารถทำการสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อได้บรรจุในตำแหน่งงานต่างๆ สังกัดตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) ได้ครับ หรือน้องที่เรียนจบคณะต่างๆ ก็สามารถสอบแข่งขันในหน่วยงานที่เปิดรับได้เช่นกัน
 • โดยน้องที่เรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) นั้นก็สามารถสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ นายร้อยตำรวจหญิง เพื่อรับยศร้อยตำรวจตรีหญิง (ร.ต.ต.หญิง) ได้อีกด้วย

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ความพร้อมของร่างกายในการเป็นตำรวจหญิง

 1. สอบว่ายน้ำ ระยะทาง 50 เมตร ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที
 2. สอบวิ่ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 นาที

สรุป 9 สายงานตำรวจหญิง มีสายงานอะไรบ้าง

1. นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการ (อก.)

ลักษณะหน้าที่ :

ทำงานเอกสาร (ด้านธุรการ) ในสถานีตำรวจในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่ได้เข้ารับตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • ตาไม่บอดสี
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. นายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการพิสูจน์หลักฐาน

ลักษณะหน้าที่ :

ทำงานเอกสาร (ด้านธุรการ) ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • ตาไม่บอดสี
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ ม.6 หรือเทียบเท่า

3. นายสิบตำรวจหญิง สายเทคนิค

ลักษณะหน้าที่ :

ทำงานเอกสาร (ด้านธุรการ) เช่น ตำรวจช่างไฟฟ้าสื่อสาร ตำรวจควบคุมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • ตาไม่บอดสี
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม และช่างคอมพิวเตอร์

4.นายสิบตำรวจหญิง สายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

ลักษณะหน้าที่ :

ตรวจเอกสารอนุญาตหนังสือเดินทาง ดูแลให้คำแนะนำชาวต่างด้าว สืบสวนปราบปราม จัดส่งกลับชาวต่างด้าวที่เข้ามาในช่องทางธรรมชาติหรือกระทำผิดกฎหมาย หรือ ไม่มีใบอนุญาต ฯลฯ​ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ รวมทั้งท่าอากาศยานในแต่ละจังหวัด (หัวเมือง)

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • ตาไม่บอดสี
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ ม.6 หรือเทียบเท่า

นายสิบตำรวจหญิง สายพลร่ม

ลักษณะหน้าที่ :

ตำรวจพลร่ม (รบพิเศษ) สังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ค่ายนเรศวร

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-27 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ทดสอบร่างกาย
 • ทดสอบสายตา
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ ม.6 หรือเทียบเท่า

5. นายสิบตำรวจหญิง สายปราบปราม

ลักษณะหน้าที่ :

หรือ กองร้อยน้ำหวาน เป็นงานปราบปราม ต้องดูแลควบคุม ความไม่สงบในสังคม อาจมีการปะทะบ้าง จึงต้องมีร่างกายที่แข็งแรง มีความอดทน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจและยอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-27 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ทดสอบร่างกาย
 • ทดสอบสายตา
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาที่เข้าสอบ ม.6 หรือเทียบเท่า

6. นายสิบตำรวจหญิง สายสอบสวน

ลักษณะหน้าที่ :

ร้อยเวร มีหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน รับฟังปัญหา ช่วยเหลือประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาร้องทุกข์ต่างๆ ที่สถานีตำรวจในแต่ละเขต แต่ละจังหวัด จัดการดูแลเอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • BMI ไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (นบ.) หรือ เนติบัณฑิตไทย (นบท.)

7. นายสิบตำรวจหญิง สายพิสูจน์หลักฐาน

ลักษณะหน้าที่ :

นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) สายพิสูจน์หลักฐาน ทำหน้าที่ตรวจร่องรอยการเสียชีวิต ตรวจสอบหลักฐาน ลายนิ้วมือ ยาเสพติด ฯลฯ โดยกระบวนการทางชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • BMI ไม่เกิน 35
 • ตาไม่บอดสี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (วทบ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี จุลชีวะ

8.นายสิบตำรวจหญิง สายบัญชี

ลักษณะหน้าที่ :

ดูแลงานด้านบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำรายงานการเงิน ตรวจสอบงบประมาณ ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • BMI ไม่เกิน 35
 • ตาไม่บอดสี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี

9.นายสิบตำรวจหญิง สายประมวลผล

ลักษณะหน้าที่ :

ดูแลงานด้านประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ งานเทคนิคในหน่วยงานต่างๆ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสมบัติ :

 • อายุ 18-35 ปี
 • ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • BMI ไม่เกิน 35
 • ตาไม่บอดสี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

น้องที่มีความสนใจ อยากเป็นตำรวจหญิง สามารถเข้าติวคีย์ลัดสอบเข้าตำรวจ หลักสูตรสรุปเข้ม ติวสอบนายสิบตำรวจ หญิง กับพี่บัสได้ครับ หรือต้องการปรึกษาก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจพี่บัสก็ยินดีมากๆ ที่จะพูดคุยกับน้องๆ ทุกคน ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ครับ


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน