ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร คืออะไร

อยากเป็นตำรวจต้องรู้ว่า ตำรวจชั้นประทวน ตำรวจชั้นสัญญาบัตร คืออะไร แต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง นอกจากเป็นความรู้รอบตัวแล้วยังหมายถึงความสนใจ ความใส่ใจและมีความพร้อมในการเป็นตำรวจที่ดีอีกด้วย การที่เรารู้ว่า “ตำรวจ” นั้นมีหน้าที่อะไรบ้าง มีลำดับขั้นยังไงบ้าง นับเป็นข้อดีมากๆ ในสายอาชีพ ที่เราจะละเลยไม่ได้เลยทีเดียว”

ข้าราชการตำรวจแบ่งออกเป็น  3 ชั้น ได้แก่

#1 ข้าราชการตำรวจในระดับชั้นพลตำรวจ

คือพลตำรวจที่ต้องรับราชการตามกฎหมายด้วยการรับราชการทหาร โดยผ่านการคัดเลือกจากอธิบดีกรมตำรวจเพื่อบรรจุให้เป็นพลตำรวจชั้นพิเศษและพลตำรวจสมัคร

#2 ข้าราชการตำรวจในระดับชั้นประทวน

คือตำรวจที่มียศสิบตำรวจตรีดาบตำรวจ โดยผ่านการคัดเลือกจากอธิบดีกรมตำรวจเพื่อบรรจุให้เป็นตรวจชั้นประทวน สามารถก้าวได้สู่ยศ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำรวจชั้นประทวน ในอนาคตก็สามารถสอบเลื่อนขั้นได้เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรเช่นเดียวกัน ตำรวจชั้นประทวนนั้นเป็นกำลังหลักในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด

เงินเดือนของตำรวจชั้นประทวน

สายปราบปราม

 • ป. 1 ขั้น 19 เงินเดือนเริ่ม 10,760 บาท (ยังไม่รวมค่าอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท)
 • ป. 2 ขั้น 5 จะได้รับเงินเดือน 18,790 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 9 ปี)
 • ป. 3 ขั้น 21 จะได้รับเงินเดือน 23,340 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 3 ปี)
 • ป. 3 ขั้น 5 จะได้รับเงินเดือน 54,820 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 17 ปี)
 • หากรับราชการตำรวจต่อเนื่องจนอายุ 50 ปี (รับราชการขั้นต่ำ 30 ปี) จะได้รับบำนาญ 33,000 บาททุกเดือนจนกว่าจะหมดอายุไข

สายอำนวยการ

วุฒิ ม.6

 • เริ่มต้นการบรรจุ ขั้น ป. 1 เงินเดือนเริ่ม 8,610 บาท (ยังไม่รวมค่าอื่นๆ รวมแล้วไม่เกิน 15,000 บาท)
 • ป. 2 ขั้น 19 จะได้รับเงินเดือน 15,060 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 9 ปี)
 • ป. 3 ขั้น 5 จะได้รับเงินเดือน 18,790 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 3 ปี)
 • ป. 3 กับ ส.1 จะได้รับเงินเดือน 54,820 บาท (รับราชการต่อเนื่อง 21 ปี)
 • หากรับราชการตำรวจต่อเนื่องจนอายุ 50 ปี (รับราชการขั้นต่ำ 33 ปี) จะได้รับบำนาญ 36,000 บาททุกเดือนจนกว่าจะหมดอายุไข

การเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตร

 • • สิบตำรวจตรี
 • • สิบตำรวจโท
 • • สิบตำรวจเอก
 • • จ่าสิบตำรวจ
 • • ดาบสิบตำรวจ

สวัสดิการของนายสิบตำรวจที่จะได้รับ

 • • บ้านพักนายสิบตำรวจ
 • • ค่าเล่าเรียนบุตร 3 คน (จนถึงอายุ 25 ปี)
 • • ค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ คู่สมรสและบุตร
 • • เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปราชการ ทั้่งในและต่างประเทศ
 • • เงินพิเศษ เช่นค่าโอที
 • • ขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง
 • • ค่าตัดชุดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท
 • • มีโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • • พักร้อนได้ 30 วัน
 • • ลากิจได้ 45 วัน
 • • ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
 • • ลาบวชได้ 120 วัน
 • • ลาศึกษาต่อได้ 4 ปี

#3 ข้าราชการตำรวจในระดับชั้นสัญญาบัตร

คือตำรวจที่ได้มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป โดยผ่านการคัดเลือกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถก้าวได้สู่ยศนายพลตำรวจ

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยมากจะได้รับการยกย่อง ความน่าเชื่อถือและการให้เกียติค่อนข้างมาก

เงินเดือนของตำรวจชั้นสัญญาบัตร

บรรจุครั้งแรก จะได้รับเงินเดือนประมาณ 15,920 บาท ทั้งนี้การกำหนดเงินเดือนจะเป็นไปตามลำดับขั้น ยศ และตำแหน่งงานที่แตกต่างกันออกไป

การเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตร

 • • ร้อยตำรวจตรี
 • • ร้อยตำรวจโท
 • • ร้อยตำรวจเอก
 • • พันตำรวจตรี
 • • พันตำรวจโท
 • • พันตำรวจเอก
 • • พันตำรวจเอก (อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอก พิเศษ)
 • • พลตำรวจตรี
 • • พลตำรวจโท
 • • พลตำรวจเอก

จากข้อมูลน่าจะพอทำให้น้องๆ มองเห็นภาพและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างตำรวจชั้นประทวนและตำรวจชั้นสัญญาบัตรกันแล้วใช่ไม๊ครับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องแล้วว่าจะเลือกทิศทางไหน เริ่มต้นแบบไหน ซึ่งไม่ว่าจะแนวทางไหนนั้นพี่เชื่อว่าน้องจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอย่างแน่นอน และอย่าลืมว่าหากต้องการ คีย์ลัดสอบเข้าตำรวจนั้น พี่มีข้อมูลให้น้องมากมาย อัดแน่นเนื้อหาหลักสูตรนายสิบตำรวจ เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นตำรวจอย่างแน่นอน


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

 

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน