ข้าราชการตำรวจกับทหาร เหมือนหรือต่างกันยังไง

ข้าราชการตำรวจกับข้าราชการทหาร เหมือนหรือต่างกันยังไง

ก่อนจะรู้ว่า ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พี่บัสอยากให้น้องๆ ได้รู้จัก “ข้าราชการ” ก่อนว่า มีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง

ข้าราชการมีอยู่ด้วยกัน 14 ประเภท ได้แก่

 1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 6. ข้าราชการรัฐสภาข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
 7. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 8. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 9. ข้าราชการทหาร
 10. ข้าราชการตำรวจ
 11. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 12. ข้าราชการตรวจเงินแผ่นดิน
 13. ข้าราชการการเมือง

โดยหลักแล้วพี่บัสขอหยิบยกมาอธิบายในส่วนประเภทที่ 10 และ 11 นั่นก็คือ ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจนั่นเอง

ข้าราชการทหาร

หมายถึง บุคคลที่ได้รับเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารประจำการ ข้าราชการกลาโหม รวมทั้งพลเรือนที่บรรจุในอัตราทหารในแต่ละหน่วยงาน สังกัดกระทรวงกลาโหมหรือกองทัพไทย หมายความว่า บุคคลใดก็ตามที่ได้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ การสมัครใจสมัครเป็นทหารโดยจับใบดำ ใบแดง และได้รับยศ โดยต้องยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ 3 ข้อหลักดังนี้ครับ

 • ดูแลปราบปรามกบฎ จลาจล ใช้กำลังทหารตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด
 • พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันกษัตริย์ สนับสนุนภารกิจของพระมหากษัตริย์
 • ปฏิบัติการอื่น นอกเหนือจากสงคราม เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของราชอาณาจักร

ข้าราชการทหารจะแบ่งเป็น

ข้าราชการทหาร ที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง มีการแบ่งลำดับชั้น ลำดับยศ ทั้งชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีสังกัด 3 เหล่าทัพ ดังนี้

 1. กองทัพเรือ
 2. กองทัพอากาศ
 3. กองทัพบก

ลำดับยศนายทหารชั้นประทวน

ป.1 : C1

 • นายสิบ ทหารบก
 • จ่า ทหารเรือ, ทหารอากาศ

ป.2 : C2

 • จ่า ทหารบก
 • พันจ่า ทหารเรือ, ทหารอากาศ

ป.3:

 • จ่าสิบเอก
 • พันจ่าเอก
 • พันจ่าอากาศเอก

ลำดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

น.1 : C3-C5

 • ทหารบก : ร้อยตรี ร้อยเอก
 • ทหารเรือ : เรือตรี เรือเอก
 • ทหารอากาศ : เรืออากาศตรี เรืออากาศเอก

น.2 : C6

 • ทหารบก : พันตรี
 • ทหารเรือ : นาวาตรี
 • ทหารอากาศ : นาวาอากาศตรี

น.3 : C7

 • ทหารบก : พันโท
 • ทหารเรือ : นาวาโท
 • ทหารอากาศ : นาวาอากาศโท

น.4 C8

 • ทหารบก : พันเอก
 • ทหารเรือ : นาวาเอก
 • ทหารอากาศ : นาวาอากาศเอก

น.5 :  C9  อำนวยการสูง

 • ทหารบก : พันเอก (พิเศษ)
 • ทหารเรือ : นาวาเอก (พิเศษ)
 • ทหารอากาศ : นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

น.6 : C9 อำนวยการสูง-บริหารต้น)

 • ทหารบก : พลตรี
 • ทหารเรือ พลเรือตรี
 • ทหารอากาศ : พลอากาศตรี

น.7 : บริหารสูง

 • ทหารบก : พลโท
 • ทหารเรือ พลเรือโท
 • ทหารอากาศ : พลอากาศโท

น.8 บริหารสูง

 • ทหารบก : พลเอก
 • ทหารเรือ พลเรือเอก
 • ทหารอากาศ : พลอากาศเอก

น.9 บริหารสูง

 • ทหารบก : พลเอก (พิเศษ)
 • ทหารเรือ พลเรือเอก (พิเศษ)
 • ทหารอากาศ : พลอากาศเอก (พิเศษ)

ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือข้าราชที่ได้รับการบรรจุ ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมโดยไม่มียศ

ข้าราชการตำรวจ

หมายถึง บุคคลหรือข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้ง โดยผ่านการคัดเลือกให้ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 • ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ลำดับยศของข้าราชการตำรวจ

 • พ.1 พลตำรวจ
 • ป.1 สิบตำรวจตรี สิบตำรวจเอก
 • ป.2 จ่าสิบตำรวจ
 • ป.3 ดาบตำรวจ
 • ส.1 ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก
 • ส.2 พันตำรวจตรี
 • ส.3 พันตำรวจโท
 • ส.4 พันตำรวจเอก
 • ส.5 พันตำรวจเอก (พิเศษ)
 • ส.6 พลตำรวจตรี
 • ส.7 พลตำรวจโท
 • ส.8 พลตำรวจเอก
 • ส.9 พลตำรวจเอก (ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)

ธงหมายยศ ตามระดับยศของข้าราชการตำรวจและข้าราชทหาร

การที่เรารู้ข้อแตกต่างนั้นจะช่วยให้เราเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตำรวจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ น้องที่อยากเป็นตำรวจ อยากสอบนายสิบตำรวจ ต้องหมั่นทบทวนและทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ อีกหนึ่งเคล็ดลับของการทำข้อสอบให้ได้ ไม่ได้มีเพียงแค่สรุปข้อสอบ การลงเรียนหลักสูตรนายสิบเพียงอย่างเดียว น้องต้องเข้าใจอย่างถึงแก่นด้วยครับ จะช่วยทำข้อสอบได้ง่าย แม่นยำและรวดเร็วได้ยิ่งขึ้น

สำหรับน้องคนไหนสนใจหลักสูตรสอบตำรวจออนไลน์ ที่พี่บัสได้จัดทำขึ้นมาให้น้องทบทวนได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ พี่บัสเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนได้สอบผ่าน ได้ทำตามความฝันเส้นทางการเป็นตำรวจให้ได้ทุกคนครับผม


หากสนใจคอร์สติวหวังผล

ติวสอบตำรวจคอร์สติวหวังผลปี 2564 คลิก !!!

แจ้งรับข่าวการสอบนายสิบตำรวจก่อนใคร คลิก!!!

© 2021 Gurupoliceacademy.com All rights reserved.
0
  0
  ตะกร้าสินค้า
  ตะกร้าสินค้าว่างเปล่าดูคอร์สเรียน